Behandling af personlige oplysninger
Stjernebageriet gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre din bestilling – herunder navn, adresse, e-mail og hvilke varedata, som vedrører dig. For fortsat at kunne yde kundeservice opbevares denne information sikkert. Alle oplysninger bliver behandlet strengt fortroligt og vil aldrig blive videregivet til tredjepart.

Sådan behandler Stjernebageriet dine kundeoplysninger
Vi har registreret personoplysninger om dig, fordi du er registreret som abonnent på nyhedsbrev, eller som kunde i vores webshop. At vi har registreret og behandler personoplysninger om dig elektronisk, medfører, at vi efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven som dataansvarlig skal give dig nogle informationer, bl.a. om at og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Denne information fremgår nedenfor.Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at vi kun behandler personoplysninger – herunder personoplysningerne om dig – i det omfang det er sagligt, proportionalt og nødvendigt at behandle disse oplysninger.

Vores behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger om dig som led i udøvelsen af vores aktiviteter som et professionelt firma. De personoplysninger, vi har registreret er dit navn og din emailadresse. Oplysningerne er registreret af hensyn til vores administration og adressekartotek til udsende nyhedsbreve. Grundlaget for vores registrering og behandling af almindelige personoplysninger er navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b .

Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt 5 år efter, at din kunderelation til os er ophørt. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
2. Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger supple ret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
3. Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
4. Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
5. Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)